ING. DAVID URBÁNEK
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO POZEMNÍ STAVBY

ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY STAVEB
– novostavby, rekonstrukce

INŽENÝRSKÁ ČINNOST
– vyjádření dotčených orgánů,
– zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

NOVĚ:

ZPRACOVÁNÍ VYNĚTÍ POZEMKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ POZEMKU (STAVBY)
– digitálním nivelačním přístrojem Leica Sprinter 150M

STAVEBNÍ DOZOR PŘI REALIZACI STAVBY

Aktuální realizace

RD Petráveč RD Měřín Vodotopenářská dílna Otín RD Chlumek
© 2012 ING. DAVID URBÁNEK, mobil: 737 666 701, e-mail: duprojekt@seznam.cz
| Realitní hlídací pes | herní pc sestavy | Herní pc